سه شنبه 21 آذر 1396 15:45:59

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه جستجو :
  • حدیث روز:

    فرازی از زیارت جامعه کبیره

    شما نور برگزيدگان و هدايتگر نيكان و حجّتهاى خداوند جبّار هستيد كه خداوند به سبب شما هر كارى را آغاز مى‌كند و پايان هر كارى را به سبب شما مقرّر مى‌فرمايد.