شنبه 05 فروردین 1396 14:16:44

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه جستجو :
  • حدیث روز:

    فرازی از زیارت جامعه کبیره

    شما نور برگزيدگان و هدايتگر نيكان و حجّتهاى خداوند جبّار هستيد كه خداوند به سبب شما هر كارى را آغاز مى‌كند و پايان هر كارى را به سبب شما مقرّر مى‌فرمايد.