پنج شنبه 28 دی 1396 07:21:08

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهاد سردبیر
چاپ

کد خبر : 8787

تاریخ انتشار : 26/06/1393 - 21:25

بررسی پدیده تاسف انگیز مدلینگ

هجوم مانکن ها

برده داری و خرید و فروش جسم انسان ها میراث نامبارک و تاسف برانگیز دوران جاهلیت است و کنون، با آغاز عصر جاهلیت مدرن شکلی متفاوت به خود گرفته است و این بار با عنوان "مدلینگ" زنجیر بر گردن شخصیت و روح انسان افکنده است.

هجوم مانکن ها

سوادکوه- به محض مواجهه با واژه "برده" ذهن ها تا اعمق تاریخ در مصر باستان و سرزمین آشور و بابل و روم پیش می رود و چهره هایی سیاه و برزنگی و مکدر از یوق هایی درگردن و زنجیرهای غلاف شده در پا در  نظر ترسیم می گردد. پدیده ای که تا ابتدای قرن بیستم در بخش هایی از آمریکای متمدن! و اروپای آزاد! همچنان رواج داشته و عده ای متمول و قدرتمند و زور مدار،  آزادی جان و روح عده ای دیگر را تسخیر خود کرده و از آن در راستای امیال و خوا سته های خود بهره می بردند.

...

با آغاز دوران توسعه، توامان با تباهی بشر برده داری شکل جدید به خود گرفت و انسان های این دوره جان و روح خود را به نحوی دیگر در اختیار زورمداران قرار دادند، این بار در شکل پدیده ای به نام "مد" .  برده داری نوینی که در آن زنان و مردان، لجام مد و مدلینگ را به خود می آویزند و با ادعای به روز بودن و شیک پوشی  جسم خود را محصور ویترین هایی سیار می بینند و شکل دیگری از تن فروشی را ترسیم می نمایند.

اتفاق نامبارکی که دامنه آن تا این سوی مرزهای ایران اسلامی هم کشیده و با یک گشت زنی ساده در خیابان های شهرهای بزرگ به راحتی  با آن روبرو خواهید شد.  پسران جوان و خوش قامت و دخترکان عشوه گری که با لباس های مختلف و عجیب  در کمال بی حیایی ، خیابان های شهر را به ویترین هایی سیار مملو از مدهای غربی  بدل کرده اند.

اگر سری هم به سایت های گاها دارای مجوز مدلینگ بزنید با شکل سازماندهی شده ی این پدیده شوم و خجالت آور روبرو خواهید شد. سایت هایی که در کمال وقاحت با ارائه سایز و تیپ و شکل مدل موفق بر طبل بی حیایی هرچه محکمتر می کوبند و از بازخواست و پیگرد قانونی هیچ ابایی ندارند.

با رصد برخی از این سایت ها به نکات تاسف باری پی خواهید برد. در یکی از معروفترین این سایت ها که در کمال تعجب فیلتر هم نمی باشد! متوجه آگهی استخدام مدل خواهید شد که در قسمت مورد نظر هر فرد مستعد! می تواند با پر کردن فرمی الکترونیکی و ارائه مشخصات فیزیکی(حیا اجازه شرح بیشتر را به قلم نمی دهد) و در پایان ارسال عکسی ترجیحا فاقد حجاب  خود را متقاضی استخدام به عنوان مانکن سیار و مدل معرفی نماید و با متوسط حقوق روزانه بین ۸۰هزار تا یک میلیون تومان به کار گرفته شود.

در بخش دیگری از این سایت با مطالب شرم آوری در خصوص چگونگی تبدیل بدن یک فرد عادی به بدن یک مانکن مواجه خواهید شد  که در نوع خود  جالب توجه و البته تاسف آمیز است. جالب توجه اینکه تصاویری با پوشش زننده و فاقد حجاب حداقلی در این سایت ها و البته با اسم و فامیل مدل مورد نظر یافت می شود که به عنوان الگو و نمونه کار در اختیار سایر متقاضیان این امر شنیع قرار می گیرد.

گرفتن عکس ها در محیط های عمومی کشور مانند پارک ها و بوستان ها و سواحل و ... خود بیانگر وضع نابسامان و البته آزاد و بی بند و بار این شرکت های نوظهور می باشد. رژه ی محصول تولیدی این زنجیره برده داری نوین را می شود  که در بازه ی زمانی بسیار کوتاهی از تولید به مصرف عموم! می رسد را می شود در عصرهای شلوغ خیابان های پایتخت ملاحظه کرد.

علی رغم درخواست حزب الله سایبر جهت مصاحبه در خصوص این پدیده شوم با مسوولین امر- اعم از نمایندگان مجلس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -تلاش ها بی ثمر باقی ماند و  هیچ یک از مدیران و نمایندگان زیربط حاضر به پاسخگویی در خصوص جریان رو به رشد و فراگیری استخدام مانکن زنده در کشور نشدند. شاید مسوولین امر و در راس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بتواند پیش از فراگیر شدن این پدیده ی شوم با تدبیری به موقع مانع نشر و فراگیر شدن آن گردند و الا در آینده ای نزدیک کشور در مواجهه با هجوم مانکن ها خود را دچار معضل فرهنگی جدیدی خواهد دید.دیدگاه شما در مورد : هجوم مانکن ها

هجوم مانکن ها