دوشنبه 07 اسفند 1396 07:10:13

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبر تصویری
چاپ

کد خبر : 7842

تاریخ انتشار : 19/05/1393 - 07:56

آخرین روزهای سخت برداشت برنج/بینج تاشی و کَر زنی

این روزها آخرین روزهای سخت کشاورزان مازندرانی است که مشغول دروی شالی ها هستند.

آخرین روزهای سخت برداشت برنج/بینج تاشی و کَر زنی

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنج

بلاغ: برداشت برنجدیدگاه شما در مورد : آخرین روزهای سخت برداشت برنج/بینج تاشی و کَر زنی

آخرین روزهای سخت برداشت برنج/بینج تاشی و کَر زنی