چهار شنبه 05 اردیبهشت 1397 03:33:26

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس
چاپ

کد خبر : 7107

تاریخ انتشار : 22/04/1393 - 00:17

اختصاصی/

گزارش تصویری از ضیافت مهر در سوادکوه شمالی

در این ضیافت افطار که با حضور مسئولین، خیرین و مددجویان بهزیستی سوادکوه شمالی برگزار شد، خیرین مبلغ 150 میلیون ریال کمک نقدی پرداخت کردند.

گزارش تصویری از ضیافت مهر در سوادکوه شمالی

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2116.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2090.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2095.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2100.JPGhttp://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2098.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2109.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2119.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2122.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2127.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2128.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2137.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2139.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2148.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2150.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2151.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2159.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2160.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2162.JPG

http://savadkoohonline.ir/uploads/1393/04/21/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%B1/IMG_2167.JPG

 دیدگاه شما در مورد : گزارش تصویری از ضیافت مهر در سوادکوه شمالی

گزارش تصویری از ضیافت مهر در سوادکوه شمالی

  • پربازدیدترین ها