دوشنبه 09 اسفند 1395 20:02:02

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبر تصویری
چاپ

کد خبر : 6609

تاریخ انتشار : 05/04/1393 - 10:14

تصاویر/بدترین جاهای دنیا برای زندگی

تصاویر/بدترین جاهای دنیا برای زندگی
اریترهافغانستاناوگاندا
 

پاکستانجمهوری آفریقای مرکزیجمهوری دموکراسی کنگوچادزیمباوهساحل عاجسودان جنوبیسودانسوریهسومالیا

نیجر

فرارو


دیدگاه شما در مورد : تصاویر/بدترین جاهای دنیا برای زندگی

تصاویر/بدترین جاهای دنیا برای زندگی