دوشنبه 27 آذر 1396 02:52:47

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ و فرهنگ سوادكوه
چاپ

کد خبر : 6317

تاریخ انتشار : 27/03/1393 - 02:00

اختصاصی/سفرنامه پانزدهم:

سنبل رود تندیسی از آمیزش طبیعت با دست ساخته های انسانی

اینجا محل گمشده تمام انسان هایی است که از دنیای اطرافشان سیر شده اند ومی خواهند دمی سکوت وآرامش را از چشمان زلال آبی رنگ دریاچه ای و زیبایی را از سبزی مخمل گونه بوته زارها و درختان ستبراین منطقه تمنا کنند.

سنبل رود تندیسی از آمیزش طبیعت با دست ساخته های انسانی

سوادکوه آنلاین. سفر یعنی عبادت،عبادتی از سرشوق وتحسین آفریدگار عالمیان...

سفر یعنی خودسازی در عین آگاهی...

وقتی تو انسان چگونه زیستن و بالیدن یک گیاه را ادراک می کنی، آن وقت درکت از حیات بیشتر بیشتر خواهد شد...

حیاتت را به مراتبی زیباتر از قبل می یابی و شوقی سرشار می یابی تا همواره با طبیعت رشد کنی و ببالی...

درک بالیدن آغاز راه سفر است،نخستین گام برای شروعی دوباره...

پس شور و شوق و بالیدن همه را در کوله باری بریز و همسفرجاده ها به کوچه پس کوچه های بکر طبیعت لایتناهی سرک بکش...

منزلگاه پانزدهم:سنبل رود تندیسی از آمیزش طبیعت با دست ساخته های انسانی

بارسفر بسته ایم و می خواهیم باز میهمان دیار دیگری شویم.امروز مقصد ما مکانیست که ترکیب طبیعت و دستکاری انسان در آن زیبایی شگرفی را خلق کرده است.

امروز با شما همسفر جاده های سنبل رود هستیم.

این زیباکده در 5 کیلومتری جاده شیرگاه به بابل کنار واقع شده است.

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/03/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D9%842.jpg

گاه دست ساخته های انسان و آمیزش آن با طبیعت خداوندی چنان زیبایی در جان طبیعت می آفریند که تو از دیدن آن سرخوش و سرمست به وجد می آیی.

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/01/%D8%B3%D9%861.jpg

اینجا محل گمشده تمام انسان هایی است که از دنیای اطرافشان سیر شده اند و می خواهند دمی سکوت و آرامش را از چشمان زلال آبی رنگ دریاچه ای و زیبایی را از سبزی مخمل گونه بوته زارها و درختان ستبر این منطقه تمنا کنند.

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/01/index.jpg

سنبل رود سدی خاکیست که چشمان زیبای دریاچه ای در پشت آن همه چشم ها را به خود محسور می کند.

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/01/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D9%845.jpg

این مکان فرح بخش، روزها بخصوص در ایام تابستان همواره مالامال از انسان هایی است که دست از دنیای دود و چرخ دنده ها کشیده اند و در جستجوی بهشتی زمینی برای دمی نفس کشیدن می چرخند.

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/%D8%BA/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D9%8410.jpg

یک شب رحل اقامت گزیدن در دل جنگل های اسرارآمیزاینجا در کنارچشمان آرامش بخش دریاچه ای که بوته زارهای آن چونان حریری سبز رنگ با نوازش باد به رقص درمی آیند تو را از زندان زندگی پیله ایت نجات می دهد.

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/%D8%BA/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D9%8413.jpg

کلبه کوچک چوبی اینجا تو را با سادگی و بی آلایشی آشنا خواهد ساخت و صدای قورباغه ها ترانه زیستن را برایت تداعی می کند.

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/%D8%BA/%D8%B3%D9%862.jpg

اینجا می توان رقص ماهیان درآب را به تجربه نشست و سوار بر قایقی به دل چشمان مرمرین رودخانه زد و آرامش را از ژرفای آن به تمنا نشست.

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/%D8%BA/%D8%B3%D9%86.jpg

سنبل رود به راستی شاهکاری از جبر انسان و طبیعت است که هر کدام می خواهند غالب و مغلوب هم شوند ولی چه زیبا ممزوج هم شده اند و چنین صحنه ای را رقم زده اند.

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/%D8%BA/%D8%B3%D9%86%D8%A8%D9%841.jpg

این سفرنیز به انتهای خود نزدیک می شود،ولی شوق بودن در این هستی را از دست مده...

لحظه ای برای خود زندگی کن...

سفرکن تا زنده باشی و زندگی کردن را بیاموزی.

 

هر هفته سه شنبه ها منتظر سفرنامه سوادکوه آنلاین باشید.

نویسنده : سارا ربیعی

دیدگاه شما در مورد : سنبل رود تندیسی از آمیزش طبیعت با دست ساخته های انسانی

سنبل رود تندیسی از آمیزش طبیعت با دست ساخته های انسانی