یکشنبه 31 تیر 1397 17:00:54

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ و فرهنگ سوادكوه
چاپ

کد خبر : 5971

تاریخ انتشار : 13/08/1396 - 19:20

سفرنامه چهاردهم:

پالند شاهکاری بی نظیر در تابلوی آفرینش

پالندشاه بیت هنرمندی آفریدگارهستی در تصنیف خلقت این دیاراست.

پالند شاهکاری بی نظیر در تابلوی آفرینش

به گزارش سوادکوه آنلاین-درانتهای هر سفر، درآئینه

دارو ندار خویش را مرور می کنم...این خاک تیره، این زمین

پاپوش پای خسته ام...این سقف کوتاه آسمان

سرپوش چشم بسته ام...اما خدای من...درآخرین سفر

درآئینه به جز دو بیکرانه کران...به جز زمین و آسمان چیزی نمانده است...

گم گشته ام،کجا

ندیده ای مرا؟

منزلگاه چهاردهم:پالند شاهکاری بی نظیر در تابلوی آفرینش

چهاردهمین منزلگاه ما،روستایست که نظیرش در ایران انگشت شمار می باشد.روستایی که طبیعت آن محسورکننده است و تا خود با چشمانتان عمق اعجاز زیبایی آن را درک نکرده باشید ذهنتان توان ترسیم آن را نخواهد داشت.

روستایی که که کم و بیش اصالت خود را حفظ کرده است. سفر امروز ما به پالند روستایی در دل دیار سوادکوه ،سرزمین اعجازهاست.    

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/%D8%BA/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF1.jpg

پالندشاه بیت هنرمندی آفریدگارهستی در تصنیف خلقت این دیاراست.

اینجا زمین خاکی،کشور همیشه سربلند ایران،مازندران زرخیز،سواکوه بی نظیر،منطقه ولوپی...اینجا پالند ،روستایی دیدنی و حیرت انگیز با مردمانی خونگرم که اخلاقشان مانند دیارشان زیبا و ستودنیست.

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/%D8%BA/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF7.jpg

ازجاده فیروزکوه که بخواهی وارد این سرزمین شوی باید تا پل سفید برانی و ازآنجا وارد جاده آلاشت شوی.از ابتدای این مسیر تا پالند24کیلومتر است بعد از طی این مسیربه جاده دوراهی برمیخوریم که باید مرکب رابه مسیر سمت چپ هدایت کنیم تا به ابتدای ورودی روستا برسیم.نگاهی که به دور و بر بیندازی سمت چپ جاده تابلوی روستای پالند و امامزاده حسین را می یابی.تابلو را پی می گیری،3کیلومتر در جاده های خاکی صاف و مسطح اما پرپیچ وتاب که برانی وارد تابلوی حیرت انگیزخداوندگار زیبایی ها می شوی.

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/%D8%BA/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF10.jpg

 http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/%D8%BA/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF6.jpg

آب وهوای پالندسرد وخشک است اما این آب و هوا تاثیری بر دل مردمانش نگذاشته...

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/%D8%BA/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF11.jpg

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/%D8%BA/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF5.jpg

بهار که در این دیار پا می گذارد ،این سرزمین وصف نشدنی با سر درآوردن نوعی قارچ وحشی که محلی ها آن را"تلا تشنی" می گویند رنگ می گیرد و پاییزش پر است از میوه هایی که محلیان به آنها "سیو هلی"،"سرخ هلی"،"ولیک" و...می گویند.

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/%D8%BA/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF4.jpg

پالند،تابلوی بی نظیر آفرینش با حضور آستان مبارک امامزاده  حسین رنگی دیگر یافته است.

http://www.savadkoohonline.ir/uploads/1393/%D8%BA/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF2.jpg

اینجا آنقدر وصف ناشدنیست که زبان قاصر می ماندو قلم ناتوان از نوشتن...

باید خود اینها را با جان و دل لمس کنی...ما را دیگر ثانیه ها مجال ماندن نمی دهد...

تو خود کوله بار بربند،قدری زودتر!شاید دیگر مجالی برای نفس کشیدن در این زیباکده برایت مهیا نشود ...پس راهی شو

هر هفته سه شنبه ها منتظر سفرنامه سوادکوه آنلاین باشید.دیدگاه شما در مورد : پالند شاهکاری بی نظیر در تابلوی آفرینش

پالند شاهکاری بی نظیر در تابلوی آفرینش