چهار شنبه 30 خرداد 1397 19:56:17

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس
چاپ

کد خبر : 5045

تاریخ انتشار : 27/02/1393 - 08:28

لحظاتی ناب و دیدنی از قهرمانی تیم کشتی فرنگی

لحظاتی ناب و دیدنی از قهرمانی تیم کشتی فرنگی
borna ghasemi-20-84.jpg
 
borna ghasemi-6-168.jpg
borna ghasemi-12-121.jpg

 

borna ghasemi-14-110.jpg

 

borna ghasemi-21-67.jpg

 

borna ghasemi-23-56.jpg

 

borna ghasemi-24-53.jpg

 

borna ghasemi-31-16.jpg

 

borna ghasemi-28-35.jpg

 

borna ghasemi-8-149.jpg

 

borna ghasemi-25-40.jpg

 

borna ghasemi-7-164.jpg

 

borna ghasemi-15-114.jpg

 

borna ghasemi-17-92.jpg

 

borna ghasemi-19-85.jpg

 

borna ghasemi-16-106.jpg

 

borna ghasemi-1-160.jpg

 

borna ghasemi-4-186.jpg

 

borna ghasemi-5-168.jpg

 

borna ghasemi-10-140.jpg

 

borna ghasemi-11-132.jpg

 

borna ghasemi-1000.jpg

 

borna ghasemi-27-38.jpg

 

borna ghasemi-29-29.jpg

 

borna ghasemi-30-23.jpg

 

borna ghasemi-22-61.jpg

 

borna ghasemi-26-46.jpg

 

borna ghasemi-18-92.jpg

 

borna ghasemi-2-196.jpg

 

borna ghasemi-3-195.jpg

 

borna ghasemi-13-121.jpg

 

borna ghasemi-41-2.jpg

 

borna ghasemi-9-151.jpg

 

borna ghasemi-42-3.jpg

 

borna ghasemi-32-16.jpg

 

borna ghasemi-33-14.jpg

 

borna ghasemi-35-11.jpg

 

borna ghasemi-34-7.jpg

 

borna ghasemi-36-11.jpg

 

borna ghasemi-37-8.jpg

 

borna ghasemi-38-8.jpg

 

borna ghasemi-39-7.jpg

 

borna ghasemi-40-6.jpg


دیدگاه شما در مورد : لحظاتی ناب و دیدنی از قهرمانی تیم کشتی فرنگی

لحظاتی ناب و دیدنی از قهرمانی تیم کشتی فرنگی

  • پربازدیدترین ها