شنبه 30 تیر 1397 23:44:24

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلاید شو
چاپ

کد خبر : 46531

تاریخ انتشار : 25/04/1396 - 07:22

بهزیستی نهادی برای توانمندسازی معلولان و نیازمندان

قوانین سخت بهزیستی و نیازمندان مازندرانی که به کمک فوری نیاز دارند

در مازندران افراد نیازمندی وجود داردند که تحت پوشش بهزیستی نیستند و نیازمند کمک‌های فوری از نظر مالی هستند اما در برابر قوانین بسیار سخت بهزیستی قرار می‌گیرند که باید در این راستا نیز اقدامی صورت گیرد.

قوانین سخت بهزیستی و نیازمندان مازندرانی که به کمک فوری نیاز دارند

به گزارش سوادکوه آنلاین به نقل از بلاغ، 25 تیر ماه در تقویم کشورمان ایران «روز بهزیستی و روز تامین اجتماعی» نامگذاری شده و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شد.

این سازمان به منظور رسیدن به اهداف خود با برنامه‌ریزی، تدابیر لازم و حمایت‌های گوناگون از کودکان نیازمند، زنان و کودکان بی‌‌سرپرست، عرضه خدمات توانبخشی به معلولان جسمی و ذهنی، مبتلایان به بیماری‌های صعب العلاج، معتادان و ناسازگاران اجتماعی و هم چنین پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و غیره با توجه به حفظ ارزش‌ها و کرامات والای انسانی و تکیه بر تعاون و همیاری مردم نیکوکار و همکاری‌های نزدیک روحانیون متعهد و سایر طبقات دلسوز کشور تلاش می‌کند.

ﻣﻔﻬﻮم تامین اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واژه‌ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﻤﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ‌ﺳﻮ اﺳﺖ.

اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﯿﺎز ﺧﻮد، زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ای ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﮑﺮی، ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. 

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ‌ﮔﺎه از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﯽ‌ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﯾﺎری دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎز دارد، ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ و اﺣﺴﺎس مسؤوﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮ ﻧﯿﮏ و ارزﻧﺪه‌ای در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

مهدی طالب‌نژاد رئیس اداره بهزیستی شهرستان فریدونکنار در گفت‌و‌گو با 
بلاغ، با بیان اینکه شعار بهزیستی امسال با محوریت سلامت در مسئولیت اجتماعی است، گفت: در روز بهزیستی زنگ بهزیستی در برخی از مهدکودک‌ها اجرا می‌شود و همچین مسابقه بزرگ معلولان با همکاری گروه فرهنگی و تبلیغاتی کوثر و نیز مسابقات کاردستی، نقاشی و پیشگیری از اعتیاد در فضای پارک لاله شهرستان انجام می‌شود.

طالب‌نژاد افزود: امسال همزمان با 154 شهرستان استان مازندران، در روز یک‌شنبه ساعت 10 صبح اورژانس اجتماعی 123 در فریدونکنار افتتاح خواهد شد که به مشکلات اجتماعی خودکشی، همسر آزاری و کودک آزاری و پیشگیری از طلاق را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: در روز یک‌شنبه نیز پس از افتتاح اورژانس اجتماعی خانواده بیش از دو معلول در روستای آهنگرکلا اجرا می‌شود.


وجود 130 خانواده تحت پوشش بهزیستی در فریدونکنار

رئیس اداره بهزیستی شهرستان فریدونکنار تمامی افراد تحت پوشش بهزیستی شهرستان فریدونکنار را 130 خانواده عنوان کرد و یادآور شد: بهزیستی در بخش توانبخشی که شامل معلولان جسمی، حرکتی و کم‌بینایان و نابینایان و بیماران حاد و مزمن را شامل می‌شود در حدود هزار و 300 پرونده تشکیل داده و نیز در زمینه پیشگیری حدود 110 نفر را تحت پوشش قرار داد.

این مسؤول درباره مشکلات بهزیستی گفت: در زمینه مشکلات بهزیستی با توجه به رسالت بزرگ این سازمان در تعدد وظایف خود در برخی موارد با توجه به طرح‌های ابلاغی با اعتبارات اندکی مواجه می‌شود که برخی از طرح‌ها با توجه به مشغله سنگینی که بر عهده بهزیستی است، این طرح‌ها اجرا نمی‌شود و برخی از این طرح‌ها به دلیل کمبود بودجه راکد می‌ماند.

وی تمامی خانواده‌های تخت پوشش بهزیستی را دارای آبرو و ارزش خاص و محترم دانست و یادآور شد: امیدواریم در آینده به این افراد با دید دیگری نگاه شود.


بهزیستی نهادی برای توانمندسازی معلولان و زنان سرپرست خانوار

طالب‌نژاد تصریح کرد: بهزستی خوشبختانه از حالت نقدینگی خارج شده و در حال توانبخشی و توانمندسازی معلولان و زنان سرپرست خانوار از طریق پراخت تسهیلات خوداشتغالی است و سازمان با هدف یاد دادن ماهیگیری به جای ماهی دادن در نظر دارد این افراد خودکفا شوند. 

وی گفت: برخی طرح‌های پیشگیری در زمینه مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج برای جلوگیری از تولد فرزندان معلول در سازمان بهزیستی در حال اجرا است و همچنین غربالگری چشم و بینایی سنجی و دیگر موارد که دولت به بهزیستی محول کرده این سازمان در حال انجام آن است. 

رئیس اداره بهزیستی شهرستان فریدونکنار عنوان کرد: در سال گذشته برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار حدود 400 میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی و کارفرمایی پرداخت شد که به ترتیب در واحد توانبخشی 14 نفر، در واحد اجتماعی 9 نفر و در واحد پیشگیری یک نفر تسهیلات داده شد.

به گزارش 
بلاغ، کمک به نیازمندان یک اصل در زندگی اجتماعی انسان‌ها است و باید در تمامی موارد به آن توجه شود.

استان مازندران نیز برای حمایت از این افراد نیازمند پرداخته اما در برخی موارد افراد نیازمندی هستند که تحت پوشش بهزیستی نیستند و نیازمند کمک‌های فوری از نظر مالی هستند اما در برابر قوانین بسیار سخت بهزیستی قرار می‌گیرند که باید در این راستا نیز اقدامی صورت گیرد.دیدگاه شما در مورد : قوانین سخت بهزیستی و نیازمندان مازندرانی که به کمک فوری نیاز دارند

قوانین سخت بهزیستی و نیازمندان مازندرانی که به کمک فوری نیاز دارند