سه شنبه 01 خرداد 1397 23:55:13

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار سوادکوه
چاپ

کد خبر : 40456

تاریخ انتشار : 09/04/1395 - 21:05

شعر مازندرانی در وصف سوادکوه

الهی ای سِوادکوه مِن تِه نوم دُور بَگِردِم/ تِه مَردِمِ نَجیبِ باشعور دُور بَگِردِم

عباس داوری،شاعر سوادکوهی، شعری در وصف سوادکوه و مردم این شهرستان سرود.

الهی ای سِوادکوه مِن تِه نوم دُور بَگِردِم/ تِه مَردِمِ نَجیبِ باشعور دُور بَگِردِم

به گزارش سوادکوه آنلاین، عباس داوری، شاعر سوادکوهی، شعری در وصف سوادکوه و مردم این شهرستان سرود:

الهی ای سِوادکوه مِن تِه نوم دُور بَگِردِم

تِه مَردِمِ نَجیبِ باشعور دُور بَگِردِم

تِه صَحرا تِه مَرتَع تِه دَشتِ بِکِ بو دُور بَگِردِم

تِه سِرخ گِل، تِه چکِل، تِه خِرو نِرو کُوه دُور بَگِردِم

تِه کَمِر پِشت، تِه کِرمُون، تِه خَطیرکُوه دُور بَگِردِم

تِه سَر کوه، تِه چوپون تَش سوسوِ، تِه مِلِرد کَنگِلو دُور بَگِردِم

تِه مِنزِل، تِه مَدرو، تِه گوخِسه مَنگوِ دُور بَگِردِم

تِه ییلاق، تِه قشلاق همه جا سبزه جاره

هَر کِجِه سِوادکوهِ بِوینی چهار فَصلِش بِهاره

بِهشتِ مازِرون اَمه سِوادکوه

خَله مِزه دارنِه بهارماهِ خو

بِشِل تا سَرچَمَن سِوادکوهِ سامونِه

دواب و سرخ آباد اَمِه رَدِّ کَشونِه

نَدومبه از کِجِه بَوِم وَصف سِوادکوه

آزادمِهرِ بَوِم یا اونهمه ونِه بِرو بِرو

مَعدَنِ کارمُزدِ بَوِم با اونهمه نیرو

اَنِندُ چراتِ بَوِم تا اَرفِع کُوه

آپونُ کارمُزدِ بَوِم تا امامزاده حَسِن کوه

یا بَوِم سِه تَن بِرارِ گُمنامِ گَز

وِرِسک بوردی دیاری تِماشا هاکردی سِه خط طِلاره

پُل وِرِسک ره بدی قِطار رِیل سَر زو زو کَشِنِه بیستا بیستا شونه راه ره

بَگِردِم مِن زَنُ مَردِ سِوادکوهی نازه

زَنانِ دَستِ هوکا و مَردانِ دَستِ گِروازه

زَنِ سِوادکوهی خیلی با وقاره

هَم مَردی زِنا هَم وِنِه دوش بِرارِه

سِوادکوهی دَر رفاقت، در سخاوت بی نظیرِه

وِنه خِنِه دَر بازه همیشه بی وفایی جا بِدوره

سِوادکوهی رَفِقِستِه دِنه جان

وِنِستِه فَرق نَکِندِه رَعیتُ خان

 دیدگاه شما در مورد : الهی ای سِوادکوه مِن تِه نوم دُور بَگِردِم/ تِه مَردِمِ نَجیبِ باشعور دُور بَگِردِم

الهی ای سِوادکوه مِن تِه نوم دُور بَگِردِم/ تِه مَردِمِ نَجیبِ باشعور دُور بَگِردِم

  • پربازدیدترین ها