جمعه 31 فروردین 1397 11:06:38

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار ایران و جهان
چاپ

کد خبر : 33233

تاریخ انتشار : 19/08/1394 - 19:10

گزارش عجیب مرکز آمار از گذران وقت ایرانی‌ها

مرکز آمار ایران چکیده یافته های طرح آمارگیری گذران وقت در نقاط شهری را منتشر کرد.

 گزارش عجیب مرکز آمار از گذران وقت ایرانی‌ها

به گزارش سوادکوه آنلاین، بررسی الگوی گذران وقت افراد 15 ساله و بیشتر براساس نتایج فصل زمستان 1393 نشان می دهد که، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت خانه داری با 3 ساعت و 29 دقیقه، کار و فعالیت های شغلی با 2 ساعت و 46 دقیقه و استفاده از رسانه های جمعی با 2 ساعت 9 دقیقه بوده است.

همچنین متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با 3 دقیقه بوده است.

دربین مردان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به کار و فعالیت های شغلی با 4 ساعت و 55 دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی 2 ساعت و 15 دقیقه و مشارکت اجتماعی 56 دقیقه بوده است.

در بین زنان نیز متوسط بیشترین زمان صرف شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه داری با 5 ساعت و 38 دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی 2 ساعت و 3 دقیقه و فعالیت های مشارکت اجتماعی با 1 ساعت و 2 دقیقه بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانه روز بوده است.

تغییرات فعالیت های گذران وقت در فصل زمستان 1393 نسبت به پاییز 1393

بررسی تغییرات فعالیت های گذران وقت در فصول پاییز و زمستان حاکی از آن است که در زمستان 1393 متوسط بیش ترین افزایش زمان صرف شده برای فعالیت های مختلف در یک شبانه روز به خانه داری و پس از آن به استفاده از رسانه های جمعی  اختصاص داشته است.

این شاخص نسبت به پاییز همان سال به ترتیب11 دقیقه و 6 دقیقه افزایش داشته است.

همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از طرح، کار و فعالیت شغلی با 9 دقیقه کاهش و پس از آن فعالیت های مشارکت (ارتباطات اجتماعی) و فعالیت های آموزشی هر یک با 5 دقیقه کاهش نسبت به پاییز همان سال بیشترین کاهش را نشان می دهد.

تغییرات الگوي فعالیتهاي گذران وقت زمستان 1393 نسبت به زمستان 1387 بررسی تغییرات الگوي فعالیتهاي گذران وقت در فصل زمستان 1393 نسبت به زمستان 1387 حاکی از آن است که متوسط زمان صرف شده درگروه هاي فعالیت گذران وقت تفاوت چندانی نداشته است و بیشترین افزایش زمان صرف شده در زمستان 1393 نسبت به زمستان 1387 مربوط نگهداری و مراقبت شخصی با 10 دقیقه است.

همچنین در زمستان 93 بیش ترین کاهش زمان به فعالیت های آموزشی و فراگیری با 18 دقیقه اختصاص داشته است.

 

گزارش عجیب مرکز آمار از گذران وقت ایرانی‌ها

گزارش عجیب مرکز آمار از گذران وقت ایرانی‌ها

گزارش عجیب مرکز آمار از گذران وقت ایرانی‌ها

 

 
 

منبع : میزان
دیدگاه شما در مورد : گزارش عجیب مرکز آمار از گذران وقت ایرانی‌ها

 گزارش عجیب مرکز آمار از گذران وقت ایرانی‌ها

  • پربازدیدترین ها