شنبه 02 تیر 1397 14:56:28

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار سوادکوه
چاپ

کد خبر : 2805

تاریخ انتشار : 27/11/1392 - 14:00

اختصاصي/معاونت تحليل و بررسي بسيج اساتید استان مازندران در گفتگو با سوادكوه آنلاين:

منتقدين به توافق نامه ژنو داراي سبقه ي علمي ،جنگي و ارزشي هستند/مخفي كاري تيم مذاكره موجب شكاف در جامعه مي شود.

معاونت تحليل و بررسي بسيج اساتید استان مازندران موضع گيري تيم ديپلماسي را هم جهت با اهداف آمريكا دانست و گفت:متاسفانه دستگاه ديپلماسي ما هم دارد ناخواسته در مسير سناريوي آمريكا گام بر مي دارد.

منتقدين به توافق نامه ژنو داراي سبقه ي علمي ،جنگي و ارزشي هستند/مخفي كاري تيم مذاكره موجب شكاف در جامعه مي شود.

دكتر عباس احمدي قزويني داراي دكتري روابط بين الملل با گرايش امنيت بين الملل در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سوادكوه آنلاين در خصوص اظهارات دكتر روحاني كه گفته بود:منتقدان مذكرات ژنو افراد بي سوادي هستند بيان كرد:در اين مورد اول بايد ديد كه جايگاه و خواستگاه خود آقاي روحاني چيست؟چنين اظهارنظرهايي از ايشان دور از ذهن هم نيست.

وي گفت:بر اساس مدل هانتينتوني و سياسيون رئيس جمهور و تيمي كه ايشان را همراهي مي كند در جرياني قرار گرفته اند كه ما از آن به عنوان جنگ نرم نام مي بريم.

احمدي قزويني خاطر نشان كرد:در اين جريان مديراني كه تفكرات ليبراليستي و سرمايه داري دارند قدرت را به دست گرفته اند و متاسفانه جامعه را هم دارند به آن سمت هدايت مي كنند.

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه اينگونه اظهار نظر از سوي رئيس جمهور نشاتن دهنده ي اين دانست كه ارزشي بودن ابزاري براي روحاني و تيم همراه ايشان است كه در هر زماني كه بخواهند از آن استفاده مي كنند و در زماني ديگر آن را كاملاً كنار مي گذارند.

وي ادامه داد:در درجه ي اول بايد به دكتر روحاني تذكر داده شود همين افراد بي سواد بودند كه به شما راي دادند و شما به قدرت رسيديد و متاسفانه چيزي كه مورد غفلت قرار گرفته ارزشي بودن اين افراد است.

معاونت تحليل و بررسي بسيج اساتيد استان مازندران با اشاره به جايگاه علمي و ارزشي كساني كه توافق نامه ي ژنو را مورد انتقاد قرار داده اند گفت:اگربيايند آماري از اين افراد بگيرند متوجه مي شوند كه اكثر اين افراد استاد دانشگاه و دانشياران دانشگاه هستند،اساتيدي كه داراي سبقه ي جنگ ، سبقه ي علمي و ارزشي هستند.

احمدي قزويني با بيان اينكه آيا ما بايد اين افراد را در قالب افراد بي سواد قرار دهيم،ادبيات دولت را در اين زمينه مورد انتقاد قرار داد و تصريح كرد:متاسفانه به كار بردن چنين ادبياتي از طرف دولت تدبير و اميد كاملاً خلاف آن شعاري است كه ايشان مطرح كردند.

وي اضافه كردن دولت تدبير و اميد بسيلر بدتر از دولت گذشته البته با يك شيوه خاص و ديپلماسي نرم وارد عرصه شدند.

رئيس جمهور از پيامبر الگو بگيرد

استاد گروه روابط بين الملل در دانشگاه همچنين در بخش ديگري از سخنانش درباره ي عدم ارائه متن توافق نامه ژنو به ملت و ملت و مجلس از سوي دولت و اظهارات گگوناگون پيرامون اين مسئله ابراز داشت براي تحليل اين موضوع بايد به پهناي تفكرات رئيس جمهور برگرديم.مسلماً دكتر روحاني بر اساس و چارچوب قانون اساسي ،رئيس جمهور يك كشور اسلامي است و به عنوان يك مسلمان نيز پيامبر اكرم (ص) يكي از بزرگترين الگوها براي دكتر روحاني است.

وي افزود:پيامبر اكرم در اكثر مسائل از افرادي مشورت مي گرفتند كه جايگاه بالاي اجتماعي،سياسي و لشگري نداشتند و اينطور نبود كه ايشان طبقه ي اجتماعي تشكيل دهند و برخي را محرم و بعضي ها را نامحرم بدانند.

احمدي قزويني همچنين امام خميني(ره) را به عنوان دومين الگو براي رئيس جمهور معرفي كرد و اظهار داشت:ايشان در تمام مراحل مي فرمودند"ميزان راي ملت است" و همواره به راي ملت رجوع مي كردند و هيچگاه ملت را نامحرم خود نمي دانستند

معاونت تحليل و بررسي بسيج اساتيد مازندران با بيان اين دو الگو اذعان داشت:متاسفانه آقاي رئيس جمهور و تيم ديپلماسي ايشان در عرصه ي هسته اي خيلي از مسائل را از مردم و حتي نمايندگان مجلس پوشانده است،مجلسي كه به گفته امام(ره) "در راس امور است"و اين حق قانوني و از اختيارات مجلس است كه از اين جريانات اطلاع يابد.

عضو هيئت علمي دانشگاه با بيان اين مطلب به انتقاد از دولت و مجلس پرداخت و بيان كرد:اين واقعاً جاي سوال است كه چرا دولت اين تفكر را دارد و اين شيوه را پي گرفته است و از طرفي ديگر اين سوال باقي است كه چرا خود نمايندگان پيگير نيستند و به وظايف خودشان عمل نمي كنند و توضيحات لازم را از تيم ديپلماسي نمي خواهند.

مخفي كاري دستگاه ديپلماسي موجب شكاف در جامعه مي شود

وي همچنين در سخنانش به علام دولت كه اظهار داشته بود"اصل توافق نامه دست در دست ماست و آنچه كه در دست آمريكايي هاست كپي است" اشاره كرد و گفت:عملكرد ما و رويه ي كاري دولت نشان مي دهد كه نظر آمريكا بر نظر آنها صاحب است.چرا كه در هر كاري نظر به بيرون دارند و حتماً بايد نظرات خود را با دستگاه ديپلماسي اروپا و آمريكا هماهنگ كنند.

احمدي قزويني تاكيد كرد:اين شعاري كه داده مي شود "اصل ما هستيم و آنها اصل نيستند" و عملكرد و رويه ي دولت دو چيز كاملاً متفاوت را نشان مي دهد.

دكتراي روابط بين الملل هشدار داد:نامحرم شمردن مردم و نمايندگان مجلس از سوي دستگاه ديپلماسي موجب به وجود آمدن شكاف در جامعه مي شود.

ايران هراسي و تحريم هراسي دو وجه سناريوي آمريكا

معاونت تحليل و بررسي بسيج اساتيد استان مازندران اين موضوع را پيرو جنگ نرم دانست كه مقام معظم رهبري همواره به آن تاكيد مي كنند.

وي اضافه كرد:تحريم ها امضاي يك سناريوي جديدي است كه دشمن در پيش گرفته و اكنون در حال اجراي آن است.

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه اعلام كرد:متاسفانه تيم ديپلماسي ما به اين سناريو بها مي دهد و به طور غير مستقيم با مطرح كردن مساله تحريم در حال اجراي آن است.

احمدي قزويني سناريوي جديد آمريكا را اينگونه تشريح كرد:سناريويي كه امروز آمريكا و اسلافش در منطقه و در كشور پيش گرفته اند 2 وجه دارد:يك وجه منطقه اي و بين المللي  و يك وجه داخلي دارد.

وي گفت:آنها با بيان اينكه ايران به دنبال سلاح هسته اي است ژ،بحث ايران هراسي را دوباره مطرح كردند.آمريكا به مطرح كردن اينكه ايران حامي تروريسم و به دنبال اغتشاشات در منطقه و به هم ريختن ساختارهاي دولت هاي منطقه است اين سناريو را به اجرا در آوردند.

معاونت تحليل و بررسي بسيج اساتيد استان مازندران،بحث تحريم هراسي را وجه دوم سناريوي آمريكا دانست و اظهار كرد:آمريكا طوري در جهان وانمود كرد كه با تحريم ها و فشارهاي اقتصادي توانست ما را مجبور به نشستن پاي ميز مذاكره و امضاي توافق نامه ژنو كند و متاسفانه دستگاه ديپلماسي ما هم دارد اين سناريو را پيش مي برد و در اين مسير گام بر مي دارد.

احمدي قزويني خاطرنشان كرد:35 سال است كه در تحريم هستيم و اين چيز جديدي نيست و اين كه مي گويند اگربه توافقات پايبند نباشيد با وضعيت بدتري مواجه خواهيد شد،اين سناريوي دشمن است كه متاسفانه برخي از دوستان ناآگاهانه دارند آن را پيش مي برند و نياز به يك تذكر جدي به اين تيم هست.برای این پست 1 دیدگاه مطرح شده است. شما نیز دیدگاه خود را بیان کنید
  • پاسخ به نظر چهار شنبه 30 بهمن 1392 - 10:04
    سوادكوهي

    متاسفانه آقاي دكتر روحاني و تيم مذاكره كننده اش از خط مستقيم و راهي را كه رهبر معظم انقلاب نشان داده فاصله مي گيرند اي كاش اين نظرم اشتباه باشد چون در سايه وحدت به پيشرفت مي رسيم

    0 0
دیدگاه شما در مورد : منتقدين به توافق نامه ژنو داراي سبقه ي علمي ،جنگي و ارزشي هستند/مخفي كاري تيم مذاكره موجب شكاف در جامعه مي شود.

منتقدين به توافق نامه ژنو داراي سبقه ي علمي ،جنگي و ارزشي هستند/مخفي كاري تيم مذاكره موجب شكاف در جامعه مي شود.

  • پربازدیدترین ها