دوشنبه 03 آبان 1395 08:53:47

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر روز
چاپ

کد خبر : 237

تاریخ انتشار : 07/07/1392 - 22:50

چریک های جنگجو در شمال مالی

چریک های جنگجو در شمال مالی

 دیدگاه شما در مورد : چریک های جنگجو در شمال مالی

چریک های جنگجو در شمال مالی