شنبه 09 اردیبهشت 1396 09:57:52

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبر تصویری
چاپ

کد خبر : 202

تاریخ انتشار : 05/07/1392 - 23:47

به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد:

غبار روبی گلزار شهدای امام زاده عبدالحق

غبار روبی گلزار شهدای امام زاده عبدالحقدیدگاه شما در مورد : غبار روبی گلزار شهدای امام زاده عبدالحق

غبار روبی گلزار شهدای امام زاده عبدالحق