دوشنبه 04 تیر 1397 14:36:47

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهاد سردبیر
چاپ

کد خبر : 16496

تاریخ انتشار : 03/11/1393 - 22:22

سبک زندگی اسلامی

سبک زندگي اسلامي عنوان خاصي است؛ يعني پسوند «اسلامي» که به اين عبارت افزوده مي‌شود، تعريفي خاص به موصوف مي‌دهد. وقتي عبارت سبک زندگي اسلامي را به كار مي‌بريم، ديگر معناي خالص روان‌شناسانه‌ آن ملحوظ نيست.

سبک زندگی اسلامی

سوادکوه- ترکیب کلمه "سبک زندگی" از دو واژه ،سبک و زندگی تشکیل شده است. معنای لغوی واژه (زندگی) روشن است ،اما در تعریف واژه "سبک" در فرهنگنامه ها ، تعاریف مختلفی به چشم می خورد. از جمله:شیوه و روش ،روش انجام چیزی ،سبک و چیدن اثاثیه منزل، شیوه و روش گروه خاصی از مردم یک مکان از معانی این واژه است.

واژه سبک در زبان عربی از مصدر ثلاثی مجرد به معنی" گداختن و قابلیت پیدا کردن زر و نقره"  گرفته شده است.اما امروزه در زبان عربی از معادل آن به معنای "اسلوب" برای رساندن معنای سبک بهره می برند.
همچنین از شکل ترکیبی اصطلاح "سبک زندگی" نیز تعاریف های متفاوتی ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از :
١)شیوه زندگی یا سبک زیستن که باز تابنده گرایش ها و ارزشهای یک فرد یا گروه است
٢)عادتها ،نگارشها،سلیقه ها،معیارهای اخلاقی وتفاوت سطح زندگی نیز از معانی لغوی واژه سبک زندگی میباشد.
معنای اصطلاحی آن شامل روش و طرز زندگی کردن فرد یا گروهی همراه با عادات و سلیقه های,مشترک میباشد.
بنیان الگوهای موجود در یک سبک زندگی را همان فرهنگها و شاخصها و هنجارهای موجود در ان جامعه تشکیل میدهد،زیرا فرهنگ به عنوان مجموعه ای در هم تنیده و رو به تکامل از ویژگی های خاص زندگی اجتماعی یک فرد است. ارمغان یک فرهنگ علاوه بر نهادینه کردن ارزشها ،ارایه راهکارهایی برای تبعیت از هنجارها نیز میباشد،براین اساس میتوان گفت که فرهنگ با سبک زندگی هم پوشانی دارد. و در واقع سبک زندگی بخشی از فرهنگ یا دست کم لایه ی آشکار آن را تشکیل می دهد.
خود فرهنگ نیز از عوامل متعددی تأثیر میپذیرد که مهم ترین آن، دین و آموزهای وحیانی است.
دین به مثابه نوعی هدایت الهی که عهده دار هدایت بشر برای رسیدن به سعادت در تمام شئونات فردی و اجتماعی و تاریخی به شمار می اید،دگرگونی ها عمیق و گسترده ای در اندیشه و روح انسان پدید می اورد و در پرتو همین دگرگونی هاست که ارزشها ، رفتارها و کنش های بشری صورت میپذیرد...
اسلام عزیز با توجه به منابع دقیق و ظریف دینی و راهکارهای مصلحت اندیشانه ی خود برای سعادت دنیوی و اخروی بشریت،در حیطه سبک زندگی انسانها وارد شده و مانند هر مسلک دیگر به ارایه الگو و نظر پرداخته است.
 سبک زندگي اسلامي عنوان خاصي است؛ يعني پسوند «اسلامي» که به اين عبارت افزوده مي‌شود، تعريفي خاص به موصوف مي‌دهد. وقتي عبارت سبک زندگي اسلامي را به كار مي‌بريم، ديگر معناي خالص روان‌شناسانه‌ آن ملحوظ نيست. بحث خالص روان‌شناختي، جامعه‌شناختي و سياسي،  بحثي صرفاً علمي است كه با دين ارتباطي ندارد. واژة «اسلامي» چنين القا مي‌کند كه در موصوف اين تعبير ـ سبک زندگي ـ عاملي ملحوظ است كه بر اساس اسلام و غير اسلام تفاوت مي‌کند؛ اگر اسلامي باشد، به ‌دليل اسلامي بودنش شكلي خاص دارد و اگر غيراسلامي باشد، به خاطر غيراسلامي بودنش شکل ديگري خواهد داشت.
سبک زندگي اسلامي يعني رفتارهاي انساني‌اي که متأثر از فرهنگ اسلامي است. به تعبير ديگر مي‌توان گفت رفتار انساني از آن جهت که انساني است، جداي از فرهنگ نخواهد بود؛ يعني انساني بودن با فرهنگي بودن مساوي است. 
به تعبير ديگر مي‌توان گفت رفتار انساني از آن جهت که انساني است، جداي از فرهنگ نخواهد بود؛  همان طور که در بالا مبسوطا به آن اشاره شد.يعني انساني بودن با فرهنگي بودن مساوي است. 
هدف از نگارش این یاداشت ارایه کلیات برنامه زندگی اسلامی برای بشریت میباشد...بنابراین برای حاصل شدن شناخت و درک بهتر ابتدا به توصیف و تببین خود واژه سبک زندگی....و سپس به شناخت و فهم سبک زندگی اسلامی به عنوان تنها راه تضمین کننده سعادت بشری، به صورت کلی پرداخته شد.
اين‌که بخواهيم صرفا با مقاله ای یا یاداشتی برنامة زندگي اسلامي را در تمام شئون فردي و اجتماعي و در همة ابعادش بررسی کنیم قطعا میسر نیست . بنابراين ابتدا بايد روي کليات آن تأکيد کنيم. هر بخشي از احکام و برنامه ها در نظر بگيريم، که خود دریایی از علوم و معارف است آن‌هم با ابعاد مختلفي که امروزه در زندگي‌ها یافت میشود.
 
بايد اين‌ علوم و عناوین را به‌صورت جزیی بررسي كنيم. در واقع براي اينكه مشخص سازيم سبك زندگي در چه زمينه‌هايي ظهور مي‌کند، بايد موضوع‌ها و عوامل تأثيرگذار در آن را مشخص كنيم؛ به‌ويژه وقتي به اين نتيجه برسيم که مهم‌ترين عامل در آن فرهنگ است. مهم آن است كه فرهنگي را كه در پس اين رفتار وجود دارد شناسايي كنيم و اگر عناصري از فرهنگ بيگانه‌ در اين رفتارها مؤثر بوده‌اند، بكوشيم آن‌ها را تغيير دهيم و عناصر اصلي اسلامي را که متأثر از فرهنگ اسلامي است، احيا و ترويج دهیم تا سبک زندگی ما اسلامی شود...


منبع : فرهنگ اسلامي؛ زيربناي سبك زندگي اسلامي
دیدگاه شما در مورد : سبک زندگی اسلامی

سبک زندگی اسلامی

  • پربازدیدترین ها