یکشنبه 06 اسفند 1396 20:54:00

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس
چاپ

کد خبر : 1020

تاریخ انتشار : 24/08/1392 - 18:16

تصاویر تعزیه خوانی در روستاهای زیراب

تصاویر تعزیه خوانی در روستاهای زیراب

سوادکوه- تعزیه خوانی در روستای سی پی زیراب

تعزیه خوانی در روستای پاشاکلای زیراب



دیدگاه شما در مورد : تصاویر تعزیه خوانی در روستاهای زیراب

تصاویر تعزیه خوانی در روستاهای زیراب